Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13870
Title: Kto to, kto tu, kto tam...
Authors: Gomóła, Anna
Keywords: teoria kultury; teoria literatury
Issue Date: 2003
Citation: "Er(r)go" (2003), Nr 7, z. 2, s. 139-146
Abstract: "Żeby być sobą trzeba wiedzieć kto to" napisał Stanisław Sojka w tomiku Fracha. Co to jednak znaczy? Autor wyraźnie proponuje odkrywanie siebie, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że zachowanie tożsamości jest warnnkowane stanem samowiedzy. Co więcej, wiedza ta ma być oderwana od podmiotu-człowieka, jeżeli mówiąc o sobie, pytamy z trzecioosobowym dystansem: ,,kto to?". Pytając „kim jest człowiek?", podkreślamy podmiotowość, pytając: .,czym jest człowiek?", wskazujemy na przedmiotowość, natomiast pytanie „kto to?" wyraża rozdarcie zapisane w zaimkach, wychodząc bowiem od zaimka pytającego o osobę - "kto", kończymy zaimkiem wskazującym „to''. pod którym ukrywa się przedmiot. Proponuje zatem Sojka poszukiwania człowieka-siebie-rzeczy, nie mówiąc oczywiście, jak zidentyfikować czlowieczą „sobość".[...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13870
ISSN: 2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_kto_to_kto_tu_kto_tam.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons