Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13897
Title: Chorwacka (południowosłowiańska) literatura ustna/ludowa i jej polska recepcja
Authors: Małczak, Leszek
Keywords: literatura ludowa; literatura ustna; Chorwacja; przekład; recepcja
Issue Date: 7-May-2020
Abstract: Prezentacja przygotowana na zajęcia z historii literatury chorwackiej (kurs podstawowy dla II roku studiów kroatystycznych). Przedstawia podstawowe informacje na temat literatury ustnej / ludowej oraz historię tłumaczeń południowosłowiańskiej literatury ludowej na język polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13897
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Literatura_ustna_ludowa_usmena_narodna_knjizevnost.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons