Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13910
Title: Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Ekklesia; Oikos
Issue Date: 2014
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2014, z. 1, s. 217-221
Abstract: Recenzja książki: Wojciech Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, 527 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13910
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ekklesia_a_oikos_w_epoce_Nowego_Testamentu.pdf820,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons