Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1392
Tytuł: "Historia literatury polskiej" pióra Czesława Miłosza
Autor: Piotrowska-Grot, Magdalena
Słowa kluczowe: historia literatury polskiej; Czesław Miłosz
Data wydania: 2014
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s. 125-140
Abstrakt: The author examines creative principles of writings on literary history by Czesław Miłosz. Historia literatury polskiej is a bridge between traditional thinking about history of literature and redefining this issue. His proposition mirrors the creator’s loose thinking about central and secondary issues and becomes in a way a post-modern textbook for foreigners. Miłosz’s method, also utilized in his books Mój wiek XX and Wyprawa w Dwudziestolecie is based on specific, individual solutions; however, in order to see them, one must analyze the writer’s historical and creative method – suspending the discourse between literacy and orality. The history of literature described by Miłosz is clearly not a finite, complete synthesis, but rather – as H.R. Jauss put it – a provocation towards further research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1392
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piotrowska_Historia_literatury_polskiej.pdf342 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons