Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13928
Title: Kościół grzeszników i świętych : wybrane wątki z historii początków donatyzmu
Other Titles: Die Kirche der Sünder und der Heilige.Einige Bemerkungen zum Anfang des Donatismus in Römischen Afrika
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Donatus; Afryka
Issue Date: 2009
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2009, z. 2, s. 38-48
Abstract: Donatus, numidyjski biskup Kartaginy epoki cesarza Konstantyna (w IV wieku) zainspirował rozłam w Kościele Afryki łacińskiej oraz kościelną myśl teologiczną zwaną od jego imienia donatyzmem. Rozłam ten pojawił się w okresie, gdy wielu chrześcijan, po reskrypcie tolerancyjnym władcy, miało nadzieję, że razem z władzą Konstantyna nadeszła epoka pomyślna dla rozwoju chrześcijaństwa. Spodziewano się nie tylko pokoju religijnego w Kościele, ale także zgodnej współpracy chrześcijan z władzą cywilną. Wydawało się, że takie nadzieje pokładał także w chrześcijaństwie sam cesarz. Chrześcijaństwo wraz z reskryptem mediolańskim nie stało się wprawdzie jeszcze religią państwową...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13928
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Kosciol_grzesznikow_i_swietych.pdf810,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons