Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13943
Title: Gnoza jako faktor rozwoju teologii
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Gnostycyzm; Ireneusz, biskup Lyonu
Issue Date: 2006
Citation: "Studia Nauk Teologicznych PAN" Nr 1 (2006), s. 115-131
Abstract: Pod koniec II wieku, Ireneusz, biskup Lyonu, autor pierwszej zachowanej polemiki antygnostyckiej, tak opisywał działania antychrześcijańskich gnostyków: "Wysiłek ludzi przewrotnych, zwodniczych i obłudnych jest właśnie taki, jakiego podejmują się ci, co wywodzą się od Walentyna. To oni właśnie zwracają się z odpowiednimi mowami do tłumu, bacząc przy tym na tych, co przychodzą z Kościoła, tych sami nazywają "kościelnymi". I tak łapią prostaków i wabią ich udawaniem naszego wykładu nauki, aby ich częściej słuchano. Na nas skarżą się, że bez powodu powstrzymujemy się od łączności z nimi, choć - ich zdaniem - rozumieją rzeczy podobnie jak my...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13943
DOI: 10.24425/118070
ISSN: 1896-3226
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Gnoza_jako_faktor_rozwoju_teologii.pdf449,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons