Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1396
Title: Ten years of the Department of Classics at the University of Silesia in Katowice
Authors: Aleksandrowicz, Tadeusz
Keywords: Katedra Filologii Klasycznej UŚ; powstanie i rozwój
Issue Date: 2004
Citation: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 9-16
Abstract: W artykule przedstawiono okoliczności powstania Katedry Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1991 oraz jej stopniowy rozwój w pierwszym dziesięcioleciu istnienia. Scharakteryzowano kadrę naukową oraz główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze. Omówiono także działalność dydaktyczną prowadzoną w ramach pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu filologii klasycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1396
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrowicz_Ten_years_of_the_Department_of_Classics_at_the_University_of_Silesia.pdf408,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons