Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1396
Tytuł: Ten years of the Department of Classics at the University of Silesia in Katowice
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: Katedra Filologii Klasycznej UŚ; powstanie i rozwój
Data wydania: 2004
Źródło: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 9-16
Abstrakt: W artykule przedstawiono okoliczności powstania Katedry Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1991 oraz jej stopniowy rozwój w pierwszym dziesięcioleciu istnienia. Scharakteryzowano kadrę naukową oraz główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze. Omówiono także działalność dydaktyczną prowadzoną w ramach pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu filologii klasycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1396
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Ten_years_of_the_Department_of_Classics_at_the_University_of_Silesia.pdf408,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons