Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13962
Title: Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry św. Anny. Materiały z sesji naukowej odbytej na Górze św. Anny 5 listopada 1996 r. - recenzja
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: recenzja; Góra św. Anny; Wanda Musialik; materiały z sesji naukowej
Issue Date: 1998
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 31 (1998), s. 454-455
Abstract: "Góra Świętej Anny jest Częstochową dla Śląska. Czy stanie się sanktuarium dla całego Kościoła w Polsce? – to kwestia dyskusyjna. Góra Świętej Anny jest miejscem pielgrzymkowym już od kilkuset lat, ale wyjątkowego znaczenia nabrała dopiero od połowy XIX wieku, kiedy to franciszkanie ponownie tam przybyli. Góra Świętej Anny posiada swoją stosunkowo bogatą literaturę. Do najlepszych należy dzieło Chr. Reischa poświęcone jednak XIX wiekowi. Brakowało takich opracowań obejmujących ostatnie dziesięciolecia naszego wieku. Naprzeciw temu postulatowi wychodzi sesja naukowa zorganizowana na Górze Świętej Anny w listopadzie 1996 r. Zgromadziła ona grono znawców problematyki św. Anny Samotrzeciej z różnych dziedzin, począwszy od historii liturgii (Benigny Zbigniew Piechota OFM, „Początki kultu św. Anny na Śląsku”), historii sztuki (ks. Piotr Maniurka, „Treści ideowe łaskami słynącej rzeźby z Góry św. Anny”), zagadnień duszpasterskich (ks. Andrzej Hanich, „Liczebność i zasięg przestrzenny pątnictwa na Górę św. Anny w latach 1945–1985”, o. Błażej Kurowski OFM, „Misje ludowe i rekolekcje franciszkanów prowincji św. Jadwigi”, Małgorzata Łoboz, „Franciszkańskie kaznodziejstwo w piśmie dewocyjnym – obraz Góry św. Anny w «Głosie św. Franciszka» 1908–1938”, Wiesława Korzeniowska „Tercjarze w życiu codziennym wsi górnośląskiej – druga połowa XIX i początek XX w.”)." (fragm.)
Description: recenzja książki: DZIEDZICTWO DUCHOWE I HISTORYCZNE GÓRY ŚW. ANNY. Materiały z sesji naukowej odbytej na Górze św. Anny 5 listopada 1996 r. Red. Wanda Musialik, Opole – Wrocław 1997, ss. 167.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13962
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Dziedzictwo_duchowe_i_historyczne_gory_sw_Anny_Materialy_z_sesji_naukowej.pdf221,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons