Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1397
Title: La relazione fra filosofia e la poesia in Platone e Boezio
Authors: Malina, Anna Maria
Keywords: Platon; Boecjusz; poezja; filozofia
Issue Date: 2004
Citation: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 23-29
Abstract: W Consolatio Philosophiae Boecjusz porusza problem, który po raz pierwszy postawił Platon. Dlaczego filozofia toczy bój z Muzami poetyckimi? Czy naprawdę przynoszą one ludziom więcej szkody aniżeli pożytku? Monolog Pani Filozofii, wygłoszony na samym początku Consolatio Philosophiae, kończy się w duchu Platona. Doskonałość filozofii polega na tym, iż przewyższa ona sztuki wyzwolone, zwłaszcza poetyckie. Nie bez znaczenia jest jej funkcja terapeutyczna, czego sztuka poetycka jest pozbawiona. Sztuka poetycka nie jest w stanie nikomu zagwarantować pełnej opieki. Co więcej, Muzy poetyckie zatruwają umysł człowieka, zagłuszają jego rozum. Natomiast filozofia jest walką przeciw zaczarowaniu rozumu przez język. Filozofia w Consolatio Philosophiae buduje pomost między człowiekiem a światem, a więc słowo w dialogu. Natomiast poezja je s t przede wszystkim ewokacją, przedstawieniem, śpiewem. Jest monologiem sił nadludzkich, które zawładnęły bohaterem Consolatio Philosophiae i przemawiająjego ustami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1397
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_La_relazione_fra_filosofia_e_la_poesia.pdf397,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons