Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1399
Tytuł: Roman prejudices against Jews
Autor: Sapota, Tomasz
Słowa kluczowe: Antysemityzm rzymski
Data wydania: 2004
Źródło: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 43-51
Abstrakt: Autor zajmuje się badaniem przejawów rzymskiego antysemityzmu. Śliedzi uprzedzenia wobec ludności żydowskiej w dziełach literackich od okresu republiki (Cyceron) przez epokę augustowską (Horacy), aż po dojrzałe cesarstwo (Juwenalis, Tacyt). Analiza tekstów dowodzi, że niechęć do Żydów w różnych epokach historii Rzymu miała cechy wspólne i różniła się od innych przejawów rzymskiej ksenofobii użyciem argumentacji religijnej. Skutkami uprzedzeń były pogromy Żydów, zwłaszcza we wschodniej części imperium.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1399
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sapota_Roman_prejudices_against_Jews.pdf417,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons