Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13990
Title: Jezus nasz Odkupiciel - recenzja
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: Gerald O’Collins; recenzja
Issue Date: 2010
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 43, nr 1 (2010), s. 191-194
Abstract: "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało w swojej serii „Mysterion” kolejną książkę Geralda O’Collinsa. Przedstawianą tu pracę poprzedziła bowiem chrystologia tegoż autora (Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, tł. K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków 2008). Dobrze się składa, że w krótkim czasie otrzymujemy związane ze sobą dwie prace o randze podręczników ze spokrewnionych ze sobą zakresów teologii dogmatycznej, które wyszły spod pióra jednego teologa. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, poprzedzonych niedługą przedmową, zakończonych także niedługim epilogiem, wyborem bibliografii oraz indeksem osób. W przedmowie autor zapowiada cel i główne tematy pracy. Trzeba je tu przytoczyć, bo jasno zapowiadają one, czego należy oczekiwać w dalszej lekturze. Celem jest „napisanie systematycznej soteriologii” (s. IX), natomiast główne tematy streszcza sam autor tak krótko, że można ten fragment zacytować. Wylicza trzy zagadnienia: „(t)rwała skuteczność zbawczej działalności Chrystusa, ludzka potrzeba odkupienia (...) oraz obraz Boga zakładany przez działalność Chrystusa i ludzką potrzebę” (s. VII )." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13990
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_recenzja_Jezus_nasz_odkupiciel.pdf733,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons