Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13999
Title: "Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" narzędziem popularyzowania nauki : (analiza bibliometryczna czasopisma)
Authors: Gawinek, Anna
Gawlik, Marta
Keywords: Analiza bibliometryczna; Koło Naukowe Bibliotekoznawców; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie; „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 69-82
Abstract: Czasopisma naukowe pełnią różne funkcje w środowisku uczonych, m.in.: stwarzają przestrzeń dla komunikacji społeczności naukowej, dają pierwszeństwo w ogłaszaniu wyników badań, są pomocne w ocenie literatury naukowej. Wydawnictwa ciągłe mogą być także inspiracją dla rozkwitu samej nauki. Za bazą Arianta przyjmujemy, że w Polsce wydawane są 84 tytuły z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; jednym z nich jest „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (do 2014 r. „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”). Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do końca 2015 r. było jedynym periodykiem bibliotekoznawczych kół naukowych znajdującym się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Części B. Biorąc to pod uwagę, dokonano analizy bibliometrycznej czasopisma. Materiałem badawczym objęto wszystkie publikacje zamieszczone w periodyku od momentu powstania do 2015 r. Wydawnictwo ciągłe poddano szerokiemu badaniu, uwzględniając cechy formalne i treściowe – co zastosowano tylko do działu Artykuły i komunikaty – ukazując tym samym kierunki badań naukowców. Przedstawiono zmiany statystyczne „Nowej Biblioteki” oraz prognozowane kierunki rozwoju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13999
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlik_Gawinek_nowa_biblioteka_usługi.pdf579,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons