Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14005
Title: "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie" (Gliwice, 31 maja 2016 r.)
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: konferencja; Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie
Issue Date: 2016
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2016), s. 213-215
Abstract: "31 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach. Sztuka zdobywania młodego czytelnika – to hasło przewodnie spotkania adresowanego do bibliotekarzy szkolnych i publicznych oraz nauczycieli polonistów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zasadniczym tematem dyskusji uczyniono czytelnictwo dzieci i młodzieży w polskich i czeskich bibliotekach szkolnych oraz publicznych. Wystąpienia prelegentów w znacznej mierze dotyczyły działań promujących kulturę czytelniczą dzieci i młodzieży, w tym tzw. dobrych praktyk w tym zakresie." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14005
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_sztuka_zdobywania_mlodego_czytelnika.pdf402,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons