Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14010
Title: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001-2014 w krajach sąsiadujących z Polską : raport z przeprowadzonego badania
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: Białoruś; Bibliologia; Czechy; Informatologia; Litwa; Niemcy; polonika zagraniczne; Rosja; Słowacja; Ukraina
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 83-112
Abstract: Artykuł stanowi analizę poloników zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Omówiono formę piśmienniczą, zasięg chronologiczny i językowy oraz zakres tematyczny w poszczególnych krajach. Artykuł opracowano na podstawie bibliografii poloników zagranicznych opublikowanych w „Nowej Bibliotece” w latach 2016–2017.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14010
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_polska_bibliologia_i_informatologia_w.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons