Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14013
Title: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne" (Warszawa, 15-16 maja 2017 r.)
Authors: Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne; konferencja naukowa
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 127-130
Abstract: "Konferencja naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne” została zorganizowana przez Katedrę Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ta międzynarodowa konferencja ma charakter cykliczny i odbyła się już po raz czwarty. Obrady toczyły się 15 i 16 maja 2017 r. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14013
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_IV_miedzynarodowa_konferencja_naukowa.pdf383,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons