Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14019
Title: Przeznaczenie
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: recenzja; A. Gesché; Przeznaczenie
Issue Date: 2008
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 41, nr 1 (2008), s. 230-232
Abstract: "Wydawnictwo „W drodze” przekazuje czytelnikom tłumaczenie kolejnej książki Adolphe’a Geschégo. Już w pierwszych zdaniach wprowadzenia autor pośrednio daje do zrozumienia, że jego praca nie będzie wewnątrzteologicznym dyskursem przeznaczonym dla specjalistów, ale zaproszeniem do refleksji i dyskusji dla intelektualisty, stawiającego sobie zasadnicze pytania dotykające sfery religijnej, do człowieka, który niekoniecznie żyje w przekonaniu o słuszności wiary chrześcijańskiej, natomiast z zaciekawieniem słucha tego, co może przynieść refleksja prowadzona z głębi źródeł wiary." (fragm.)
Description: Recenzja książki: A. Gesché, Przeznaczenie, Poznań 2006, 236 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14019
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_recenzja_Przeznaczenie.pdf230,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons