Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1402
Title: Wprowadzenie
Authors: Turek, Krystyna
Mika, Bogumiła
Keywords: Sztuka religijna; Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Turek, B. Mika (red.), “Muzyka religijna - między epokami i kulturami. T.2" (s. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wprowadzenie w zawartość tomu "Muzyka religijna - między epokami i kulturami. T. 2."
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1402
ISBN: 9788322617731
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turek_Mika_Wprowadzenie.pdf241,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons