Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1403
Tytuł: Adam Wiegner wobec zagadnienia poznawczego w oświetleniu Leonarda Nelsona
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Adam Wiegner; Leonard Nelson; poznanie
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Folia Philosophica, T. 38 (2017), s. 63-74
Abstrakt: The subject of the article is the influence of the broadly understood Neo-Kantianism on the assimilating of Kantians ideas of critical philosophy (critical method) in Poland. I would like to present a philosophical and historical reflection on the dissertation of professor of University of Poznan Adam Wiegner (1889—1967), entitled Zagadnienie poznawcze w oświetleniu L. Nelsona (Problem of Knowledge in the Light of L. Nelson, 1925), in which he undertook a critical analysis of Nelson’s problem of impossibility of the theory of knowledge and possibilities of the metaphysics. The main aim of the article is to present the Neo-Kantians (as well as the Neo-Friesians) context of the above-mentioned Wiegners dissertation and to reflect on the reception of Nelson’s thoughts in Poznań. I would like to show that, contrary to the schematic simplification, Neo-Kantian thought had a significant influence on the shape of philosophy in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1403
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Adam_Wiegner_wobec_zagadnienia_poznawczego.pdf5,97 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons