Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1404
Tytuł: „Ważność” a naturalizm. Antypsychologizm Wilhelma Windelbanda
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Wilhelm Windelband; ważność; naturalizm; antypsychologizm
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, T. 19 (2007), s. 77-94
Abstrakt: Naturalizm w filozofii polega na uznaniu natury (w sensie przyrodniczym jako ogół bytów stworzonych nierozumnych) za ostateczną rację jej własnego istnienia i działania. Naturalizm – a w konsekwencji również psychologizm – przyjmuje, że opis genezy jest równoznaczny z określeniem istoty określonego zjawiska, czyli zakłada przyczynową teorię wiedzy. W konsekwencji naturalizm odrzuca istnie- nie wszelkiego bytu transcendentnego, dlatego filozofia transcendentalna, której przedstawicielem jest między innymi Wilhelm Windelband, musi zostać przeciw- stawiona naturalizmowi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1404
DOI: 10.15290/idea.2007.19.06
ISSN: 0860-4487
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Waznosc_a_naturalizm.pdf420,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons