Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1410
Tytuł: Achilleus Tatios und Euripides : Gemeinsame Fabelfaden
Autor: Zawadzki, Robert K.
Słowa kluczowe: tragedia Eurypidesa; Achilleus Tatios
Data wydania: 2005
Źródło: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 52-65
Abstrakt: W artykule omawia się zależność powieści Achilleusa Tatiosa pt. Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie od twórczości Eurypidesa w zakresie konstrukcji akcji, fabuły, bohatera. Prezentowane są także konkretne motywy, wątki, sytuacje zaczerpnięte od Eurypidesa przez Achilleusa Tatiosa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1410
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zawadzki_Achilleus_Tatios_und_Euripides.pdf617,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons