Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1410
Title: Achilleus Tatios und Euripides : Gemeinsame Fabelfaden
Authors: Zawadzki, Robert K.
Keywords: tragedia Eurypidesa; Achilleus Tatios
Issue Date: 2005
Citation: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 52-65
Abstract: W artykule omawia się zależność powieści Achilleusa Tatiosa pt. Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie od twórczości Eurypidesa w zakresie konstrukcji akcji, fabuły, bohatera. Prezentowane są także konkretne motywy, wątki, sytuacje zaczerpnięte od Eurypidesa przez Achilleusa Tatiosa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1410
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawadzki_Achilleus_Tatios_und_Euripides.pdf617,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons