Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1414
Tytuł: Professor Stefan Zabłocki (1932-2001) : the founder and the first head of the Department of Classics at the University of Silesia in Katowice
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: Stefan Zabłocki; Katedra Filozofii Klasycznej UŚ
Data wydania: 2005
Źródło: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 106-110
Abstrakt: W artykule przedstawiono sylwetkę naukową i dydaktyczną Profesora Stefana Zabłockiego, akcentując jego wrocławskie korzenie naukowe i późniejszy związek z Uniwersytetem Gdańskim. Szczególną uwagę zwrócono na rolę Profesora Zabłockiego w utworzeniu Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1991 roku. Podkreślono także słuszność jego koncepcji budowania i rozwijania katowickiej filologii klasycznej w ścisłej współpracy z wybitnymi uczonymi, związanymi głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1414
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Professor_Stefan_Zablocki.pdf351,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons