Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1414
Title: Professor Stefan Zabłocki (1932-2001) : the founder and the first head of the Department of Classics at the University of Silesia in Katowice
Authors: Aleksandrowicz, Tadeusz
Keywords: Stefan Zabłocki; Katedra Filozofii Klasycznej UŚ
Issue Date: 2005
Citation: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 106-110
Abstract: W artykule przedstawiono sylwetkę naukową i dydaktyczną Profesora Stefana Zabłockiego, akcentując jego wrocławskie korzenie naukowe i późniejszy związek z Uniwersytetem Gdańskim. Szczególną uwagę zwrócono na rolę Profesora Zabłockiego w utworzeniu Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1991 roku. Podkreślono także słuszność jego koncepcji budowania i rozwijania katowickiej filologii klasycznej w ścisłej współpracy z wybitnymi uczonymi, związanymi głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1414
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrowicz_Professor_Stefan_Zablocki.pdf351,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons