Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14154
Title: Konferencja naukowo-dydaktyczna „Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie : sukcesy, problemy, perspektywy” (Piekary Śląskie, 30 września 2015 r.)
Authors: Piecuch, Małgorzata
Keywords: Piekary Śląskie; Konferencja naukowo-dydaktyczna; Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie : sukcesy, problemy, perspektywy
Issue Date: 2015
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 3 (2015), s. 150-153
Abstract: "W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich 30 września 2015 r. odbyła się konferencja naukowo- -dydaktyczna zatytułowana „Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie. Sukcesy, problemy, perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez piekarskie liceum oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (IBiIN UŚ)." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14154
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piecuch_konferencja_naukowo_dydaktyczna_biblioteki.pdf425,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons