Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14155
Title: Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w bibliotece II” (Chorzów, 30 stycznia 2015 r.)
Authors: Piecuch, Małgorzata
Rak, Iwona
Keywords: Konferencja naukowa; Bezpieczeństwo w bibliotece II; Chorzów
Issue Date: 2015
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2015), s. 159-161
Abstract: "W ramach XXXII Forum Bibliotekarzy 30 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Bezpieczeństwo w bibliotece II”. Organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, która już po raz drugi (pierwsze sympozjum miało miejsce 31 stycznia 2014 r. w Chorzowie) gościła w swych progach nie tylko bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, ale także inne osoby zainteresowane problematyką securitologii (nauki zajmującej się problemami bezpieczeństwa), między innymi przedstawicieli służb mundurowych i ratunkowych. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14155
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piecuch_Rak_konferencja_naukowa_bezpieczenstwo.pdf353,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons