Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1416
Title: Eurypides' "Ion" : the contemporary and the past
Authors: Kucharski, Jan
Keywords: Eurypides; Ion
Issue Date: 2006
Citation: Scripta Classica, Vol. 3 (2006), s. 29-41
Abstract: Artykuł jest próbą odczytania tragedii Eurypidesa Ion jako zderzenia heroicznej tradycji mitycznej z współczesną Atenom V wieku p.n.e. ideologią państwową i obywatelską. Dominujący problem dramatu stanowi kwestia obywatelstwa i dziedziczenia, nader istotna w codziennym życiu ateńskiej polis , o czym świadczą chociażby zachowane mowy sądowe. Postacią, wokół której skupia się problematyka, jest tytułowy Ion, z jednej strony - pozornie - traktowany jako nieprawy syn obcego władcy Aten, Ksutosa, z drugiej zaś - rzeczywiście - jako pełnoprawny potomek starożytnej dynastii władców królów ateńskich. Tę właśnie - pozorną - ambiwalencję tytułowego bohatera autor traktuje jako źródło konfliktu w Ionie , intepretowanego tu jako problematyzacja i następnie, przez swoje szczęśliwe rozwiązanie (uznawane nieraz za tragikomiczne lub melodramatyczne), legitymizacja wartości składających się na ideologię obywatelską klasycznych Aten.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1416
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucharski_Eurypides_Ion.pdf525,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons