Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1416
Tytuł: Eurypides' "Ion" : the contemporary and the past
Autor: Kucharski, Jan
Słowa kluczowe: Eurypides; Ion
Data wydania: 2006
Źródło: Scripta Classica, Vol. 3 (2006), s. 29-41
Abstrakt: Artykuł jest próbą odczytania tragedii Eurypidesa Ion jako zderzenia heroicznej tradycji mitycznej z współczesną Atenom V wieku p.n.e. ideologią państwową i obywatelską. Dominujący problem dramatu stanowi kwestia obywatelstwa i dziedziczenia, nader istotna w codziennym życiu ateńskiej polis , o czym świadczą chociażby zachowane mowy sądowe. Postacią, wokół której skupia się problematyka, jest tytułowy Ion, z jednej strony - pozornie - traktowany jako nieprawy syn obcego władcy Aten, Ksutosa, z drugiej zaś - rzeczywiście - jako pełnoprawny potomek starożytnej dynastii władców królów ateńskich. Tę właśnie - pozorną - ambiwalencję tytułowego bohatera autor traktuje jako źródło konfliktu w Ionie , intepretowanego tu jako problematyzacja i następnie, przez swoje szczęśliwe rozwiązanie (uznawane nieraz za tragikomiczne lub melodramatyczne), legitymizacja wartości składających się na ideologię obywatelską klasycznych Aten.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1416
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharski_Eurypides_Ion.pdf525,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons