Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14164
Title: Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation; Gerald O’Collins
Issue Date: 2008
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2008, z. 1, s. 229-230
Abstract: Recenzja książki Geralda O’Collinsa Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14164
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Jesus_Our_Redeemer.pdf290,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons