Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14173
Title: How on earth did Jesus become a God? - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus; Larry W. Hurtado
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 2, s. 461-462
Abstract: Recenzja książki How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus Larego W. Hurtado.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14173
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_How_on_earth_did_Jesus_become_a_God_recenzja.pdf680,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons