Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1419
Tytuł: Multiculturalism in Apuleius' writings
Autor: Sapota, Tomasz
Słowa kluczowe: Apulejusz; wielokulturowość
Data wydania: 2006
Źródło: Scripta Classica, Vol. 3 (2006), s. 68-78
Abstrakt: Autor przedstawia zmiany ideologiczne zachodzące w Cesarstwie Rzymskim w II wieku naszej ery. Apulejusz w Apologii używa magii jako przykładu braku akceptacji dla kultury prowincjonalnej w obowiązującym dyskursie. Jednak argumentacja, jakiej używa, dowodzi przekształceń w obrębie samego dyskursu. Metamorfozy zawierają próbę wprowadzenia do wysokiej kultury rzymskiej prowincjonalnych kultów religijnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1419
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sapota_Multiculturalism_in_Apuleius_writings.pdf431,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons