Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14227
Title: Les grands chantiers de la christologie - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Jean-Louis Souletie; Les grands chantiers de la christologie
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 1, s. 198-200
Abstract: Recenzja książki Les grands chantiers de la christologie Jean-Louisa Souletiena.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14227
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Les_grands_chantiers_de_la_christologie.pdf726,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons