Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1423
Tytuł: Johannes Volkelt i Mścisław Wartenberg – neokantowska filozofia Kanta w Polsce
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: J. Volkelt; M. Wartemberg; Neo-Kantianism; Polish philosophy; German philosophy; history of philosophy
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Źródło: Studia z Historii Filozofii, 2014, nr 4, s. 185-204
Abstrakt: The paper is devoted to an issue of Polish reception of Kant’s thought and an history of Polish research on this philosophy. It concerns the impact of Neo- Kantianism to assimilate the ideas of Kant in Poland. Its subjectis the comparison of the philosophical ideas of the twothinkers in different ways related to Polish: Johannes Volkelt (1848–1930) from Lipnik (now part of Bielsko-Biała) and professor of philosophy at the Jan Kazimierz University of Lviv Mścisław Wartenberg (1868– –1938). Philosophically connect their research on the thought of Kant and the defense of the scientific nature of metaphysics. The purpose of this comparison is to identify the border between the literal reading of Kant’s philosophy and the spirit expressed in a new way by the Neo-Kantians.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1423
DOI: 10.12775/szhf.2014.048
ISSN: 2083-1978
2391-775X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Johannes_Volkelt_i_Mscislaw_Wartenberg.pdf526,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons