Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1427
Title: Śląski etos pracy : studium socjologiczne
Authors: Swadźba, Urszula
Keywords: Górny Śląsk; Etyka pracy; Społeczeństwo; Historia
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Praca i jej efekty - wiążące się zawsze z wartościami, normami - są źródłem ocen oraz społecznych odniesień. Dobrze wykonana praca daje satysfakcję, szczególnie jeśli towarzyszy jej odpowiednia gratyfikacja materialna, kolektywny trud umacnia poczucie solidarności. Śląsk od dawna kojarzono z sumienną, ciężką pracą, która ukształtowała specyficzne cechy Ślązaków, na niej budowali oni swój etos. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1427
ISBN: 83-226-1101-3
978-83-226-1101-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swadzba_Slaski_etos_pracy.pdf9,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons