Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1427
Tytuł: Śląski etos pracy : studium socjologiczne
Autor: Swadźba, Urszula
Słowa kluczowe: Górny Śląsk; Etyka pracy; Społeczeństwo; Historia
Data wydania: 2001
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Praca i jej efekty - wiążące się zawsze z wartościami, normami - są źródłem ocen oraz społecznych odniesień. Dobrze wykonana praca daje satysfakcję, szczególnie jeśli towarzyszy jej odpowiednia gratyfikacja materialna, kolektywny trud umacnia poczucie solidarności. Śląsk od dawna kojarzono z sumienną, ciężką pracą, która ukształtowała specyficzne cechy Ślązaków, na niej budowali oni swój etos. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1427
ISBN: 83-226-1101-3
978-83-226-1101-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swadzba_Slaski_etos_pracy.pdf9,55 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons