Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14272
Title: Geneza chrześcijańskiej rachuby lat - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Augustyn z Hippony; recenzja
Issue Date: 2002
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 35, z. 1 (2002), s. 164-166
Abstract: Recenzja książki: Tadeusz Kołosowski, Od Wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja poglądów Biskupa Augustyna Z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Północnej, Piła 2000, 312 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14272
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Geneza_chrzescijanskiej_rachuby.pdf231,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons