Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14275
Title: Les lettres de Barbey d'Aurevilly a Trebutien ou le "dessous" du recit aurevillien
Authors: Wandzioch, Magdalena
Keywords: Jules Barbey d'Aurevilly; korespondencja; teorie literackie
Issue Date: 2000
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, T. 1 (2000) s. 107-115
Abstract: Aby w pełni zrozumieć twórczość Barbey d'Aurevilly'ego nie wystarczy poprzestać na jego powieściach i nowelach czy krytyce literackiej, ale trzeba wziąć pod uwagę również jego korespondencję, a zwłaszcza listy pisane w ciągu 27 lat do serdecznego przyjaciela Trebutiena. W listach tych odzwierciedla się nie tylko osobowość Barbey d'Aurevilly'ego, lecz także jego teorie literackie. Autor pisze o swoich zamierzeniach literackich, wypowiada opinie na temat utworów już opublikowanych, stając się tym samym krytykiem własnej twórczości. W wielu wypadkach wyjaśnia genezę swoich powieści i udział Trebutiena jako źródła rozmaitych informacji. Przedstawia swoje poglądy na temat samych listów. Wyjaśnia, jak uporządkować korespondencję w przypadku ewentualnego jej opublikowania. Z tych właśnie względów listy jako parateksty powinny znaleźć się w dziełach zebranych Barbey d'Aurevilly'ego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14275
ISSN: 1505-9065
2449-8831
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wandzioch_Les_lettres_de_Barbey.pdf847,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons