Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyszor, Wincenty-
dc.date.accessioned2020-05-28T08:38:33Z-
dc.date.available2020-05-28T08:38:33Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citation"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 34 (2001), s. 109-114pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/14295-
dc.description.abstractListy św. Cypriana (f258) stanowią najstarszy obszerny zbiór korespondencji biskupa w sprawach kościelnych. Wszystkie listy Cypriana, jak i te, które otrzymał i tak znalazły się w jego zbiorze, dotyczą spraw publicznych. Nie ma wśród nich listów poświęconych wprost objęciu urzędu biskupa, ale jest dość drobnych wzmianek, aby po uważnym ich przestudiowaniu można było sobie wyrobić ogólny pogląd, w jaki sposób w Afryce Łacińskiej w połowie III w. dokonywano wyboru biskupa...pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectŚw. Cyprianpl_PL
dc.subjectListypl_PL
dc.titleWybór biskupa w świetle listów św. Cyprianapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Wybor_biskupa_w_swietle_listów.pdf479,4 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons