Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14303
Title: Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: Franciszek Karpiński; pieśni
Issue Date: 2002
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2002, z. 2, s. 417-425
Abstract: Pieśniowa twórczość religijna Franciszka Karpińskiego została z pietyzmem podjęta przez autorów kancjonałów ewangelickich. Wśród nich niezwykle ważną rolę odegrał G. C. (Krzysztof, Celestyn) Mrongovius (1764–1855) – kaznodzieja polski przy kościele Świętej Anny w Gdańsku, lektor języka polskiego „przy gimnazjum akademicznym” oraz członek ministerium luterańskiego w Gdańsku, językoznawca, tłumacz, edytor, filozof. Należy on do najwybitniejszych przedstawicieli piśmiennictwa polskiego na Pomorzu 1, a z racji zajmowania się folklorem Kaszubów i Mazurów, uznawany jest za pierwszego badacza tych terenów, zwłaszcza kaszubszczyzny 2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14303
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Recepcja_religijnych_piesni_Franciszka.pdf277,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons