Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14305
Title: Apostoł Paweł i jego dzieło - recenzja
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: Św. Paweł z Tarsu; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 36 (2003), s. 260-262
Abstract: Ojciec prof. Hugolin Langkammer, chcąc zaspokoić zapotrzebowanie na nowoczesną i wyczerpującą monografię o św. Pawle oraz zachęcany, aby ujął całościowo postać i dzieło Apostoła Narodów, podał kompendium stanowiące jedną całość. Książka: Apostoł Paweł i jego dzieło podzielona została na cztery części. Obejmuje życie i działalność misyjną św. Pawła (I), jego Listy (II), teologię (III) i etos Pawłowy (IV). Taki układ tego wszystkiego, co o św. Pawle i jego działalności, łącznie ze spuścizną literacką opracowaną teologicznie można powiedzieć, pozwolił o. prof. H. Langkammerowi przedstawić całościową monografię o św. Pawle...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14305
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Apostol_Pawel_i_jego_dzielo.pdf266,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons