Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14321
Title: Der Messias - recenzja
Authors: Małecki, Zdzisław
Keywords: Mesjasz; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 36, z. 1 (2003), s. 266-268
Abstract: Recenzja książki: Heinz-Josef Fabry, Klaus Scholtissek, Der Messias, Würzburg 2002, 124 s. (Die Neue Echter Bibel-Themen, Bd. 5)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14321
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malecki_Der_Messias_recenzja.pdf235,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons