Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14322
Title: Oblicza miłosierdzia - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Miłosierdzia; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 36, z. 1 (2003), s. 270-273
Abstract: Recenzja książki: Leszek Mateja, oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania Kształtowania doktryny o miłosierdziu. Studium Dzieł Tertuliana i świętego Cypriana, Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 2003, 300 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14322
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Oblicza_milosierdzia.pdf233,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons