Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14337
Title: Szczególne miejsce ludu wybranego i jego Świętych Pism w Nowym Testamencie
Other Titles: Il posto eccezionale del popolo d’israele e le sue sacre scritture nel nuovo testamento
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: Nowy Testament; Naród Wybrany
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2003, z. 2, s. 367-383
Abstract: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z roku 2001 o narodzie żydowskim i jego Świętych Pismach w Biblii chrześcijańskiej 1 (tyt. oryg. Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne) podkreśla, że naród żydowski i jego Święte Pisma zajmują w Biblii chrześcijańskiej miejsce szczególne, stanowią bowiem jej pierwszą część (Stary Testament) i są obecne na wiele sposobów w jej części drugiej (w Nowym Testamencie) 2. Dokument ten podkreśla, że Nowy Testament uznaje Boży autorytet Świętych Pism narodu żydowskiego i na nim się opiera. Kiedy bowiem mówi o „Pismach” czy odwołuje się do tego, „co jest napisane”, wtedy odnosi się do Biblii żydowskiej...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14337
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Szczegolne_miejsce_ludu_wybranego_i.pdf277,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons