Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14348
Title: Doświadczenie religijne a sens życia - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Sens życia; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 36, z. 2 (2003), s. 566-568
Abstract: Recenzja książki: Doświadczenie religijne a sens życia, Kraków, Wydawnictwo WAM 2002, 207 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14348
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Doswiadczenie_religijne_a_sens.pdf232,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons