Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1435
Tytuł: Edukacja aksjologiczna w kształceniu akademickim studentów kierunków pedagogiczno-artystycznych
Autor: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Słowa kluczowe: values; academic education; attitude; music teacher
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 1, s. 87-95
Abstrakt: The author considers the role of values in an academic education of the music education students. Basing on an accepted typology of values, the author examined the basic knowledge of students when it comes to selected features of the music culture. The results obtained were analysed in a qualitative and quantitative way. The author proved a thesis that values constitute the basis of an academic education and are indispensable when educating future aesthetic educators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1435
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Uchyla_Zroski_Edukacja_aksjologiczna_w_ksztalceniu_akademickim_studentow.pdf801,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons