Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1438
Tytuł: Działalność artystyczna Chóru Uniwersytetu Śląskiego w latach 1998-2013 na tle 105-letniej tradycji Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie
Autor: Zielecka-Panek, Izabella
Słowa kluczowe: „Harmonia” University of Silesia Choir; a 1998 –2013 monograph of the band; a conductor Izabella Zielecka-Panek
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 1, s. 65-79
Abstrakt: The text brings a selected activity of „Harmonia”, a University of Silesia Choir between 1998 and 2013, currently active under the supervision Izabella Zielecka-Panek. The origin of the singing association “Harmonia” dates back to the beginning of the 20th century or, more specifically, 1908. Its over 100-year activity caused that it belongs to the most important choirs in Silesia. The history of the band proves its activity under the supervision of many outstanding musicians, enthusiasts of a vocal art and community workers. It is still characterized by a considerable artistic activity, variety of repertoire and a high performance level. The hardships of an artistic work resulted in many prestigious awards in Poland and abroad. An outline of the singing activity presented in the text was enriched with pictures from selected artistic events.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1438
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zielecka_Panek_Dzialalnosc_artystyczna_Choru_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf1,18 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons