Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14411
Title: Kalendarz imprez bibliotecznych
Authors: Kunicka, Marta
Keywords: kalendarz imprez; biblioteka
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra, Nr 3/4 (2009) s. 117
Abstract: Od września istnieje możliwość korzystania z kalendarza imprez bibliotecznych, zamieszczonego na stronie www.malin.net.pl/kalendarz. Prezentowane są tam aktualne informacje na temat planowanych i przygotowywanych konferencji, z podaniem daty, miejsca i tematyki imprez (Cały tekst).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14411
ISSN: 2084-5464
1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunicka_Kalendarz_imprez_bibliotecznych.pdf220,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons