Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14448
Title: Jakość dzieciństwa w Polsce - diagnoza krytyczna i rekomendacje
Other Titles: Quality of childhood in Poland – critical diagnosis and recomendations
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: dzieciństwo; jakość życia dzieci
Issue Date: 2014
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2014, nr 1, s. 13-32
Abstract: Artykuł przedstawia krytyczną diagnoza wybranych aspektów ukazujących jakość dzieciństwa w Polsce opartą na analizie określonych warunków funkcjonowania dzieci w Polsce. koncentrowano się głównie na warunkach środowiska rodzinnego ale także częściowo odniesiono się do ogólnych parametrów funkcjonowania dzieci w społeczeństwie. 0pierajqc się na dostępnych statystykach dokonano krytycznego opisu warunków dzieciństwa w Polsce, a w szczególności: możliwości funkcjonowania dzieci w środowisku rodzinnym, warunków socjalnych dzieci, przemocy i zaniedbywania dzieci w rodzinie oraz parametrów ogólnej jakości życia dzieci w społeczeństwie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14448
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Jakosc_dziecinstwa_ w_ Polsce.pdf616,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons