Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14465
Title: Miejsce wychowywania : rozważania w perspektywie badań biograficznych
Other Titles: Place of Upbringing – Considerations in the Perspective of Biographical Research
Ort der Erziehung – Überlegungen aus der Sicht der biographischen Forschungen
Authors: Ecler-Nocoń, Beata
Keywords: miejsce wychowania; badania biograficzne
Issue Date: 2019
Citation: "Chowanna" 2019, t. 1, s. 55-70
Abstract: Inspirującą konstatację dla toczonych tu rozważań o miejscu wychowania poczynił C.S. Lewis w książce autobiograficznej Zaskoczony radością. Podkreślił, że jest tym, kim jest, dzięki „długim korytarzom i nasłonecznionym pokojom, dzięki ciszy na piętrze, poddaszu zwiedzanemu w samotności, dalekim odgłosom bulgoczących rur i wiatru świszczącego pod dachówkami. A także dzięki ogromnej liczbie książek”1. Tymi słowami wspominał dom swego dzieciństwa, w którym – jak sam uważa – spędził piękne w swej monotonii chwile. Co to znaczy kimś być? „Bycie kimś” musimy rozważyć w relacji do tego momentu, kiedy ktoś nie był tym, kim jest teraz...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14465
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.52.05
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ecler-Nocon_Miejsce_wychowywania.pdf346,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons