Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14497
Title: Literatura chorwacka w latach 1980-tych i jej polska recepcja. Postmodernizm
Other Titles: Hrvatska književnost u 1980-im i njezina poljska recepcija. Postmodernizam
Authors: Małczak, Leszek
Bagić, Krešimir
Keywords: literatura chorwacka; Chorwacja; postmodernizm; przekład literacki; lata 1980-te; recepcja
Issue Date: 15-Jun-2020
Citation: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Prezentacja wykorzystywana na zajęciach z historii literatury chorwackiej, prowadzonych na pierwszym roku studiów. Składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje najważniejsze tendencje w chorwackiej literaturze i kulturze w latach 1980-tych (opiera się na koncepcji chorwackiego literaturoznawcy Krešimira Bagicia), druga przedstawia polską recepcję literatury i kultury chorwackiej także w latach 1980-tych (opiera się na koncepcji Leszka Małczaka).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14497
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Literatura_chorwacka_w_latach_1980-tych_i_jej_polska_recepcja.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons