Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14501
Title: Trudne doświadczenia życiowe wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych : (badania własne)
Other Titles: Difficult Life Experiences of the Wards at Special-Education Centres (Author’s Own Research) Summary: The article undertakes
Schwierige Lebenserfahrungen von Schützlingen aus pädagogischen Zentren (eigene Forschungen)
Authors: Szafrańska, Anida
Keywords: Niepełnosprawni intelektualnie; piecza zastępcza
Issue Date: 2019
Citation: "Chowanna" 2019, t. 1, s. 133-152
Abstract: W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest kompleksowych opracowań na temat opieki nad wychowującymi się poza własną rodziną dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. W omawianej problematyce mieszczą się badania prowadzone przez Beatę Gumienny dotyczące społecznego funkcjonowania niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka1 oraz badania Doroty Lizoń-Szłapowskiej na temat usamodzielnienia oraz gotowości do małżeństwa i rodzicielstwa wychowanek specjalnego ośrodka wychowawczego2...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14501
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.52.10
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Trudne_doswiadczenia_zyciowe_wychowankow.pdf367,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons