Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14538
Title: Dziewiętnastowieczne edycje mów i listów Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640)
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: Krzysztof Radziwiłł; mowy; listy
Issue Date: 2011
Citation: "Sztuka Edycji" nr 1 (2011), s. 19-25
Abstract: "W XIX wieku Radziwiłłowie protestanckiej, birżańskiej linii byli bardzo popularni zarówno dzięki tekstom źródłowym, jak i opracowaniom literackim. Najbardziej ich wizerunki spopularyzował Henryk Sienkiewicz w Potopie, przez wyrazistą kreację właścicieli Kiejdan. W ówczesnych dramatach i powieściach często pojawiały się listy magnatów litewskich, w ich usta wkładano też mowy, które wygłaszali w różnych okolicznościach. Obok tych fikcyjnych tekstów na rynku wydawniczym ukazywały się edycje źródłowe przedstawiające rzeczywistą korespondencję i sztukę oratorską panów na Birżach i Dubinkach." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14538
ISSN: 2391-7903
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_dziewietnastowieczne_edycje_mow_i_listow.pdf510,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons