Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14623
Title: Problem jedności bytu i Logosu w "Krytyce czystego rozumu" Immanulea Kanta
Other Titles: The problem of unity of being and logos in immanual kants critique of pure reason
Проблема единства бытия и логоса в критике чистого разума Иммануэля Kанта
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: Immanuel Kant; byt i Logos
Issue Date: 1995
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" [T.] 13 (1995), s. 69-84
Abstract: Celem prezentowanego tekstu jest dokonanie wstępnych analiz Kantowskich pojęć „rzecz sama w sobie” oraz „przedmiot transcendentalny”, a także ukazanie ich jako kluczowych dla takiej interpretacji Krytyki czystego rozumu, która centralnym problemem dzieła czynią jedność bytu i logosu. Należy jednak od razu sprecyzować to, co ujęte jest już w samym sformułowaniu problemu. Mianowicie jedność nie oznacza tożsamości, jeżeli przez tożsamość rozumieć prostą równoznaczność...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14623
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Problem_jednosci_bytu.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons