Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1463
Tytuł: Kompetencje organizatorów i realizatorów edukacji kulturalnej w śląskich instytucjach kultury i instytucjach oświatowych - w świetle wyników badań
Autor: Skutnik, Jolanta
Słowa kluczowe: ocalness; dissemination of culture; peripherals; provinces; marginalization
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S.77-108). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In article author studies the transformation of culture distribution. The main field of analysis is the influence of mass media communication to the changes in the sense of locality (as the foundation of building the sense of identity). The development of new communication technologies, universal access to tools, information distribution, disturbs the traditional centre-periphery relations, and set new challenges for the dissemination of culture. The article includes an attempt to identify what the provincialism and peripheral means today as perspectives to identify commitment in creation and dissemination of culture. The most important challenge for cultural activities is to balance the purpose of its activities, taking into account both local and global values.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1463
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skutnik_Kompetencje_organizatorow_i_realizatorow_edukacji_kulturalnej.pdf343,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons