Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1466
Tytuł: Edukacja kulturalna jako kształcenie kompetencji obywatelskich : z doświadczeń Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
Autor: Pindór, Mirosława
Słowa kluczowe: culture education; civil competencies; historical awareness; Polish Theatre in Bielsko-Biała; “the theatre which works”
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S. 251-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Modern culture education should involve development of moral and civil values, which have been recognized as the major areas of its activity since 1990s. Consequently, a cultured man, who is a part of model empirical space where the practice of culture education is realized, should be characterized by civil approach and being interested in the world matters and the local environment. The paper examines an educational programme, which aims to develop such values and thisthe theatrical 2005/2006 season and named “the theatre which works”. The participation in this programme enables both spectators and actors to acquire the broad competencies in the field of historical awareness, cultural identity including regionalism as its founding element. The programme is being implemented during such performances as Testament Teodora Sixta (Theodor Six’s Will 2006), Żyda (Jew’s, 2008), Bitwę o Nangar Khel (Nangar Khel Battle 2011) by Artur Pałyga and Miłość w Königshüte (Love in Königshüte) by Ingmar Villqist. The programme is formed during the public debates on performances, whose participants come from the educational institutions in Silesian Region, those who implement culture education as well as the workers in the public cultural centres and institutions in the Silesian County. civil approach. The programme has been implemented in the Polish Theatre in Bielsko-Biała in
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1466
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pindor_Edukacja_kulturalna_jako_kształcenie_kompetencji.pdf287,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons